CENNIK

OPŁATY ZA USŁUGI PRAWNICZE

Świadczenie pomocy prawnej przez kancelarię adwokacką na rzecz Klienta następuje na podstawie zleceń lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w trakcie konsultacji z Klientem i zależy od zakresu świadczonych usług oraz potrzeb Klienta.

Na wysokość wynagrodzenia usług prawnych wpływa stopień skomplikowania danej sprawy oraz czas poświęcony na przygotowanie porad prawniczych.

Scales of justice and gavel on desk with dark background